Informacje

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Panele fotowoltaiczne (tzw. Słoneczne) montowane są na dachu budynku, garażu bądź gruncie. Produkują one prąd w momencie, kiedy jest jasno (przy zachmurzeniu produkcja również się odbywa). Prąd stały wyprodukowany z modułów przesyłany jest do urządzenia zwanego falownikiem (również inwerterem), którego zadaniem jest...